Onze strategie: Nu al vooruit kijken!

 

Dat we als mensheid in de nabije toekomst te maken krijgen met een nijpend tekort aan grondstoffen is zo goed als zeker. De wereldbevolking blijft gestaag toenemen en de huidige deposito’s van fossiele grondstoffen raken uitgeput. Nieuwe deposito’s zijn moeiljk te vinden, en in veel gevallen te duur om te ontginnen. Als gevolg zijn er op het gebied van techniek en gezondheidszorg ontwikkelingen gaande om alternatieve grondstoffen te gebruiken. Zowel de schaarste van populaire grondstoffen als de toenemende interesse in 'nieuwe' grondstoffen biedt beleggers de kans op hoge rendementen, en het zogeheten Resource Investing is dan ook in opkomst. Maar om maximaal te profiteren is gedegen en vrijwel allesomvattend onderzoek nodig. Macro economische ontwikkelingen, techniek, infrastructuur, Wall Street, bevolkingssamentstelling, en vele andere factoren moeten worden bekeken om een beeld te krijgen van welke grondstoffen in de (nabije) toekomst gewild, geliefd, en noodzakelijk zullen zijn.

Om tijdig op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen hebben onze vermogensbeheerders uit Luxemburg een resources portefeuille samengesteld. Deze portefeuille richt zich op beursgenoteerde producenten van grondstoffen zoals goud, zilver, olie, platina, palladium, en molybdenum. Grondstoffen die ieder op hun eigen wijze een belangrijke rol zullen spelen in de wereld van morgen. Om de actualiteit en winstgevendheid van het fonds te waarborgen bezoeken onze vermogensbeheerders en analisten ieder jaar toonaangevende Resource Investment bijeenkomsten in o.a. Toronto, Vancouver, Denver, Londen, en Zurich om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met het management van uiteenlopende producenten, en worden diverse toonaangevende Resource investment Funds uitvoerig ontleed. Deze grondstoffenportefeuille is initieel opgezet voor de clientèle van het vermogensbeheer. Maar met een abonnement op Slimme Grondstof Aandelen is het nu ook voor de particuliere belegger mogelijk om van deze kennis en expertise te profiteren.