Resource Investing

 

Met uitzondering van de lucht die je inademt, maakt alles in het dagelijks leven gebruik van geteelde of gewonnen grondstoffen. De stoel waar je op zit, de computer terminal waar je nu naar kijkt, de glasvezelkabel die de link met het internet faciliteert - het zijn uiteindelijk allemaal producten van landbouw en mijnbouw, de twee meest fundamentele bedrijfstakken. Terwijl andere industrieën komen en gaan is de winning van natuurlijke producten (natural resources) sinds het begin van de mensheid een feit, en zal ook ver na ons uitsterven door andere levensvormen worden voortgezet. Naarmate de wereldbevolking zich verder uitbreidt neemt de behoefte aan resources (grondstoffen) exponentieel toe, en dat zal onvermijdelijk tot schaarste leiden. Zoals bekend zijn de meeste resources niet hernieuwbaar - als een vat olie eenmaal is geraffineerd en verbrand zal het moeten worden vervangen door een nieuw vat olie. De huidige deposito’s die nog relatief makkelijk te vinden waren raken zo langzamerhand uitgeput, en de exploratie van nieuwe voorraden wordt steeds moeilijker en dus duurder. In die zin lijkt het beleggen in grondstoffen (resource investing) een belegginsvorm die op lange termijn onontkoombaar winstgevend zal zijn. Maar de afgelopen jaren hebben aangetoond dat het verloop van grondstofprijzen zich moeilijk laat voorspellen, en dat resource investing naast kansen ook de nodige risico’s biedt. Het is een speculatieve beleggingsvorm die het nodige onderzoek vereist om succesvol te zijn.

Resource bedrijven zijn er in vele soorten en maten, variërend van multi-miljarden producenten tot junior exploratie bedrijven. Het koersverloop van de grote large cap (marktwaarde > USD 10 miljard) producenten heeft de neiging om min of meer synchroon te lopen met de onderliggende prijs van de grondstoffen die ze produceren. En zoals eerder vermeld zijn deze prijzen moeilijk te voorspellen. De aandelen van de kleinere junior exploratiebedrijven zouden (in theorie) minder gevoelig moeten zijn voor fluctuaties in grondstoffenprijzen. Met name omdat dit soort bedrijven niet beschikken over grondstofreserves. De koers van deze juniors wordt enkel gedreven door potentieel; het potentieel van de exploratie, en het potentieel van toekomstige verdiensten. Nadeel van juniors is dat ze niet over een constante bron van inkomsten beschikken (productie) en dus volledig afhankelijk zijn van beleggersinteresse om hun activiteiten te financieren. Veel juniors gaan dan ook aan geld gebrek ten onder. Bij resource investing is het dus belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten bedrijven, en de beleggingen te kiezen die bij uw risicoprofiel passen.


Om z’n clientèle te voorzien van een winstgevende balans tussen risico en kans op winst hebben onze analisten en vermogensbeheerders een resources portefeuille samengesteld van allerhande bedrijven die zich richten op de productie en exploratie van o.a. goud, zilver, koper, platina, palladium, en olie. Slimme Grondstof Aandelen spiegelt zich aan dit fonds, en is dus een uitgelezen kans voor particuliere beleggers om zonder de gebruikelijke beheerskosten in deze kennis en expertise te delen.