Equinox Gold verhoogt beramingen voor Mesquite en Aurizona RSS Feed

26-03-2019

Het Canadese mijnbouwbedrijf Equinox Gold (TSX: EQX) publiceerde onlangs de meest recente beramingen voor de Mesquite Gold Mine (California, VS) en de Aurizona Gold Mine in Brazilië. Afgaande op de NI 43-101 ligt er in Mesquite per 31/12/18 voor 1 miljoen ons goud aan Proven & Probable Reserves en 2,1 miljoen ons goud aan Measured, Indicated & Inferred Resources onder de grond. De Aurizona Mine bevat volgens de laatste cijfers 971.000 ons goud aan Proven & Probable Reserves en 1,8 miljoen ons goud aan Measured, Indicated & Inferred Resources

Gekoppeld aan de cijfers van EQX' 3e mijn, de Castle Mountain Gold Mine, beschikt Equinox momenteel over 5,5 miljoen ons goud aan P&P Reserves, met 7,3 miljoen ons goud aan MI&I Resources.

 

 

Wellicht ten overvloede nog even een overzicht van het verschil tussen Reserves en Resources:

De Measured, Indicated & Inferred (MII) Resources zijn een collectieve aanduiding voor de hoeveelheid goud, zilver of andere metalen die een mijnbouwbedrijf als deposito beweert te bezitten. Deze getallen zijn het resultaat van oppervlakte monsters, proefboringen en ander geologisch onderzoek, en zijn, mits gepubliceerd in de vorm van een NI 43-101 rapport, redelijk betrouwbaar. Maar daar het prijstechnisch niet mogelijk is om elke centimeter van een deposito te onderzoeken blijven het natuurlijk beramingen.
In sommige delen waar hoge concentraties worden gevonden, wordt het onderzoek meestal uitgebreid met meer proefboringen en hebben de gevonden resultaten een hogere mate van zekerheid. Om deze reden worden de Resources in drie categorieën onderverdeeld, waarbij Measured de hoogste mate van zekerheid biedt en Inferred de laagste.

Reserves: Dit is wat er overblijft van de Resources als het bedrijf een zogeheten feasibility study heeft afgerond. In de feasibility study wordt bekeken hoeveel van de gevonden Resources ook daadwerkelijk (winstgevend) geproduceerd kan worden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar omgevingsfactoren, logistiek, plaatselijke milieuwetgeving, bemoeizuchtige overheden, sociale factoren en de actuele spot price van een metaal. De Reserves zijn dan ook een meer realistische waardering van een mineraaldeposito. Vergelijkbaar met de Resource beramingen, wordt er bij een feasibility study aan sommige delen van het deposito meer aandacht besteed dan aan anderen. Om deze reden wordt er bij de Reserves eveneens een onderverdeling gemaakt:  Proven of Probable (P & P)

 

Equinox Gold is het resultaat van een fusie tussen Anfield Gold, Trek Mining, en New Castle Gold, die december vorig jaar werd afgerond. Het nieuwe bedrijf staat onder leiding van mijnbouwlegende Ross Beaty en richt zich naast de activiteiten in de Mesquite Gold Mine op de exploratie en toekomstige productie van 2 goudprojecten, de Castle Mountian Gold Mine in California (VS) en de Aurizona Gold Mine in Brazilië. EQX wordt momenteel voor CAD 1,37 per aandeel verhandeld.

Peter Havik

Door: Peter Havik | Beleggingsanalist
Algemeen, Beleggersnieuws, Equinox, Goud, Peter Havik, SGA