Nieuwe Grondstoffen Nieuwsbrief enthousiast ontvangen!

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

 
Afgelopen weekend was de presentatie van onze nieuwe nieuwsbrief ‘Slimme Grondstof Aandelen’. Ik ben blij met de vele positieve reacties. Weer een nieuwsbrief zult u misschien zeggen, maar een apart team binnen Lunar houdt zich dagelijks bezig met het thema ‘grondstoffen’. We hebben de prijs bewust laag  gehouden, zeker voor hetgeen we u bieden aan waardevolle informatie. Uit de reacties bleek de groeiende behoefte om in deze sector, (vooral goud), te gaan beleggen, zeker nu het ijzer heet genoeg is om het te smeden. Mocht u de introductie gemist hebben, kunt u hem hieronder nog eens nalezen.

Veel leesplezier!

  
Afgelopen weekend was de presentatie van mijn nieuwe nieuwsbrief

Beleggen in grond-stoffen enthousiast ontvangen!

Net als in 2009 zijn Grondstof Aandelen zwaar onder-gewaardeerd. Er is echter één groot verschil dat ik u vandaag onthul.
  

“Beleggen in grondstoffen was nog nooit zo aantrekkelijk”
  

 
Nog nooit was het moment zo gunstig om te gaan beleggen in grondstoffen. De aandelenkoersen staan laag. De markt voor grondstoffen staat flink onder druk.

De rentedreiging en China spelen de beleggers voornamelijk parten. Er is te veel emotie onder de beleggers. Ze raken steeds meer het richtingsgevoel kwijt en de beurzen gedragen zich als een dronken gek, zoals Warren Buffett dat ooit zo mooi verwoorde.

In het huidige klimaat is het moeilijk de juiste beslissingen te nemen.

Ik ga u vandaag wijzen op een enorme kans in de markt

De meeste beleggers gaan uit van een aandelenkoers en daarnaast worden ze sterk beïnvloed door wat ze lezen in de media.

Ze vergeten naar de werkelijke waarde van een bedrijf (of sector) te kijken. Velen speculeren op een hogere koers. Zij hebben straks het nakijken. Wie zich richt op de werkelijke waarde van een onderneming, zal straks met de grootste winst naar huis gaan.

Maar er is meer…

Emotie en onzekerheid drukken de koersen. Stelt u zich eens voor wat er gebeurt met een aandeel als de hele markt van slag is, en het ook nog eens geraakt wordt door politieke invloeden en mechanismen waar u en ik niet of nauwelijks weet van hebben. Ik kom daar zo op terug.
 

Wat is er met olie aan de hand?

Laten we even nuchter nadenken: Fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor 82% van de wereldwijde energiewinning. Zonnepanelen voor slechts 1%. Er zijn slechts een paar partijen (lees: landen) die de olieprijs kunnen maken of breken. Het is maar net wat ze het beste uitkomt.

De prijs van een vat olie moet wel weer gaan stijgen.

Alternatieve bronnen als zonkracht en wind hebben nog decennia nodig om fossiele brandstoffen te vervangen. Dat maken u en ik niet meer mee.

Wie nu belegt in de grote en sterke gas- en oliemaatschappijen, kan uitkijken naar prachtige rendementen. Neem alleen al Shell, de koers staat in nog geen jaar tientallen procenten lager. Al naar het indrukwekkende dividendrendement gekeken…

Wat denkt u wat er de komende decennia in China gebeurt als de bijna 1,4 miljard Chinezen een steeds grotere welvaart bereiken?

In China heeft slechts een kleine 6% van de bevolking een auto. In verder ontwikkelde landen ligt dat tussen 50% en 75%!

Weet u wat het gaat betekenen voor de grondstoffenmarkt als er de komende jaren steeds meer auto’s geproduceerd worden voor de sterk groeiende groep die een hogere welstand gaat bereiken? We spreken wel over een markt van 1,4 miljard Chinezen…

U begrijpt, wie enkel afgaat op de verziekte aandelenkoersen van nu, heeft geen enkele basis voor een solide belegging. Wie zijn horizon verbreedt, zal op de langere termijn profiteren van de enorme groeikansen in markten als China en India.
 

India telt ook nog eens ruim 1,2 miljard inwoners

De ontwikkelingen in het Verre Oosten gaan hard. En dus niet alleen in China. In de media leest u enkel dat China een noodlijdend land wordt en dat dat nu al begint bij een afgenomen groei. Onzin! De kansen op deze markt zijn enorm groot. Ook India maakt een enorme ontwikkeling door.

Bij Lunar Vermogensbeheer leven we niet met de waan van de dag en kijken we enkel op de lange termijn. Laat de beurzen maar hun gang gaan.

Nog een voorbeeld: Het aantal schone auto’s zal explosief gaan stijgen. Vooral platina en palladium vinden hun weg naar deze industrie.

Maar, er is veel meer onder de zon…
 

Goud vormt een aparte categorie waar een hele wereld achter schuilgaat

Iets meer dan vier jaar geleden stond goud nog op zo’n 1.900 dollar. Momenteel is dat zo’n 1.100 dollar. Een daling van zo’n 40%. Wat denkt u wat dat betekent voor goudmijnen? Om maar wat te noemen.

Achter de ontwikkeling van de goudprijs gaat een hele wereld schuil. Op onze gloednieuwe website is er een aparte omgeving ingericht, waar u alles kunt lezen over goud en het beleggen in goud. Klik hier om hiermee kennis te maken.

Goudmijnen staan op een historisch dieptepunt. De ontwikkeling van de goudprijs werkt dubbel zo hard door op goudmijnen. Momenteel zijn de verliezen, gemeten over de afgelopen twee jaar, drie keer zo groot voor goudmijnen.

Wanneer goud zich gaat herstellen, zal de kans op winst met goudmijnen een veelvoud zijn van de winst op (fysiek) goud

Kijk gerust eens rond op onze nieuwe website www.SlimmeGrondStofAandelen.nl

Er is veel informatie te vinden. Niet alleen over goud, maar ook over de meest gangbare grondstoffen die voor ons als beleggers interessant zijn.

600_sga_plaatje_grondstoffen.jpg

Andere vergelijkbare websites schieten in onze ogen tekort in de informatievoorziening. Daar ligt de focus op het versnipperde (ad-hoc) aanbod aan aandelen in deze sector en vormen grondstoffen een onderdeel van een auteur die meerdere bordjes in de lucht moet houden.

Wij gaan het anders aanpakken, terwijl u minder kosten maakt

Ik vertel u precies op welke manier wij dat gaan doen. Leest u rustig verder.
 

Beleggen in grondstoffen vergt kennis, discipline en geduld

Juist die kennis is zo belangrijk. Een heel team staat voor u klaar om u te begeleiden bij het opbouwen van een uitgebalanceerde grondstoffenportefeuille.

Een aparte tak binnen Lunar Vermogensbeheer baseert zich voor het overgrote deel op het succesvolle Resource Fund, waar wij als vermogensbeheerder toegang tot hebben. Particulieren hebben geen toegang tot dit fonds.

Onze analisten bezoeken jaarlijks verschillende investment bijeenkomsten in Vancouver, Toronto en Denver, waar zowel de grote producenten als opstartende exploratiebedrijven hun activiteiten promoten.

Bij de keuze van toekomstige beleggingen richt Lunar zich op producenten van zowel speculatieve als industriële grondstoffen zoals goud, zilver, koper, olie, platina en palladium.

Het gaat hier zonder uitzondering om gezonde bedrijven met een positieve cash flow, ervaren management en schaarse producten

Desondanks worden ze op de beurs sterk ondergewaardeerd. Onze Slimme Grondstof Aandelen zijn speculatief van aard, maar als gevolg van de huidige onderwaardering, is de potentie voor mooie rendementen hoog.

De sleutel zit hem in de kennis van een heel team analisten dat werkt voor Lunar. Ze hebben direct contact met onze fondsbeheerder in New York. Ook daar schuilt weer een heel team achter.

Zo ontstaat een bolwerk aan kennis. Hierin onderscheiden wij ons van andere aanbieders van grondstoffenportefeuilles.

Kennis, kennis en nog eens kennis is wat de klok slaat. In ons team zit een mijnbouwspecialist die direct contact heeft met de grote mijnbouwers.

Abonnees van Slimme Grondstof Aandelen kunnen op deze manier een eigen beleggingsportefeuille samenstellen die overeenkomt met die van een gerenommeerde vermogensbeheerder

Het is dan ook een buitenkans voor zowel beginnende beleggers als geroutineerde 'beurstijgers' om voor een relatief laag bedrag van deze kennis en expertise te kunnen profiteren. 

Lunar Vermogensbeheer begint bij een vermogen vanaf €500.000. U begrijpt dat er zeer vermogende klanten tot het clientèle behoren en dat daar een professioneel team achter moet zitten.

De samenwerking met Lunar mag gerust bijzonder genoemd worden in de wereld van financiële adviesdiensten


De markt is er meer dan rijp voor
om vandaag nog in te stappen

De grondstoffensector heeft het zwaar te verduren. Dat weerhoudt de gemiddelde belegger ervan in deze sector te stappen. Dat begrijpen wij heel goed.

Om erachter te komen wat de ware redenen hiervoor zijn, is veel kennis nodig van de sector, maar ook algemene kennis over wat er zich afspeelt in de economie is noodzakelijk om de juiste beleggingskeuzes te maken.

Prijzen voor o.a. koper, olie, kolen en gas zijn ver gedaald. Het gaat om enorme bedragen en tientallen procenten over het afgelopen jaar.

Ik licht een tipje van de sluier op:

De verschillende Quantitative Easing (QE) programma’s van centrale banken hebben een enorme liquiditeit met zich meegebracht, waardoor lenen van geld steeds goedkoper is geworden. Veel mijnbouwbedrijven hebben door goedkope investeringen hun uitbreidingsplannen kunnen realiseren. De vraag naar grondstoffen is door de steunprogramma’s toegenomen. Een logisch gevolg.

De productie nam toe, tot het moment bereikt werd dat door een pauze in de steunprogramma’s de vraag weer afnam. Met als gevolg een overcapaciteit, waardoor de prijs weer ging dalen. Ook de dure dollar werkte tegen.  

Dit is maar een enkel voorbeeld. De komende periode ga ik u op de hoogte houden van de kansen in deze markt. En die zijn er genoeg! 

De grondstoffenmarkt is complex en speculatief van aard. Ik heb u gewezen op onze aanpak en het team dat achter onze grondstoffenportefeuilles zit. Zij halen hun kennis onder andere uit het Resource Fund waar Lunar toegang tot heeft.

Dit betekent een unieke kans voor de particuliere beleggers in Nederland en België. Wie interesse heeft om te gaan beleggen in grondstoffen en in het bijzonder ook in goud, kan tegen lage kosten een abonnement nemen op Slimme Grondstof Aandelen
 

Het grote verschil met 2009…

Ik heb u in deze nieuwsbrief gewezen op de kansen die er liggen in deze markt. Maar er is nog iets wat ik u tot slot wil meegeven. Iets wat veel beleggers zich niet realiseren, maar wel een hele belangrijke factor is waar u rekening mee moet houden.

In 2009 raakten de beurzen internationaal een tweede dieptepunt, na het drama dat precies zeven jaar geleden zich afspeelde.

Het uitbreken van de financiële crisis drukte de koersen wereldwijd, waardoor veel bedrijven ondergewaardeerd raakten. Voor elke dollar aan waarde, betaalde u misschien maar 60 cent.

Die geschiedenis is zich aan het herhalen, met één groot verschil: De economie staat er anders voor dan zeven jaar geleden

Met name in de grondstoffensector zijn de onderwaarderingen het grootst. Er gebeurt momenteel veel op het financiële toneel en er zit veel te veel emotie in markt.

De economie is in de afgelopen jaren flink gegroeid en de basis voor verdere groei is vele malen groter dan in 2008. 

Wanneer de emotie weer uit de markt is en de omstandigheden veranderen, zal het herstel van de grondstoffenmarkt snel kunnen gaan.

Mijn advies aan u: Maak een start met het aanleggen van een mandje met grondstofaandelen en bouw deze successievelijk uit.  

Wij hebben de kennis en stellen die graag aan u beschikbaar. 
 

Start met het beleggen in grondstoffen voor slechts €47,50 per kwartaal

Maak vandaag nog kennis met de complete grondstoffenportfolio, welke de komende periode maandelijks wordt uitgebreid.

Op onze website vindt u alle informatie die nodig is bij het beleggen in grondstoffen. U ontvangt onze nieuwsbrieven, waardoor u altijd alle actuele informatie bij de hand heeft.

De analyses zijn uitgebreid en professioneel, maar bovendien goed leesbaar. In heldere taal worden alle ins en outs van een bedrijf in kaart gebracht en wij wijzen u op de kansen en risico’s.

U koopt nu aandelen tegen enorme kortingen. Sterke bedrijven in deze sector zijn vele tientallen procenten ondergewaardeerd.

Daar zit straks uw winst!

U kunt zich nu abonneren voor slechts €47,50 per kwartaal. 
 

600_button_abonneer_hier.gif 

Niet goed, geld terug

Als het abonnement op Slimme Grondstof Aandelen u niet bevalt, is een berichtje naar onze klantenservice voldoende om uw abonnement stop te zetten.

Bent u tevreden, dan hoeft u niets te doen. Het abonnement wordt dan na die 3 maanden automatisch verlengd voor de prijs van €47,50 per kwartaal.

Bent u niet tevreden, dan zegt u het abonnement op en krijgt u, indien gewenst, het niet verbruikte gedeelte van uw abonnement terug.

Dit is een unieke service die uitgevers u normaal niet geven. Daar zit u gelijk vast aan een langlopend abonnement! 

Ik heet u graag van harte welkom bij Slimme Grondstof Aandelen.
  

Succes met beleggen,300_peter_havik_foto.jpg
150_peter_havik.jpg
Peter Havik