Joe Biden: klimaat en milieu

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

Joe Biden

Is dit het moment?

Klimaat en milieu

  

 
Klimaat en milieu

Een van de eerste dingen die Biden zal doen, is het vertrek van de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs ongedaan maken. Dat kan hij met één pennenstreek doen maar voor het optuigen van een ambitieus programma om aan de afspraken van het akkoord te voldoen, heeft hij de steun van de Senaat nodig.

 

Geen CO2 

In een kerncentrale komt geen CO2 vrij. De in de afgelopen eeuw toegenomen uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering.

 

Uraniumproducent

Een waardering van een uraniumproducent hangt natuurlijk in grote mate af van de populariteit van kernenergie en de resulterende behoefte aan uranium. Tijdens de klimaattop in Parijs is afgesproken dat het opwarmen der aarde tot 2 graden moet worden beperkt, en dat de uitstoot van broeikasgassen rond 2050 tot het verleden behoort. Er zijn natuurlijk mooie ontwikkelingen gaande op het gebied van zonne-energie, windenergie, elektrische auto’s, waterstofmotoren, etc. Maar het wordt algemeen aanvaard dat de voorgenomen reductie van broeikasgassen niet gaat gebeuren zonder de hulp van kernenergie.

 

De verwachte vraag is groter dan de verwachte productie

 

SlimmeGrondstofAandelen

 

De uraniumprijs is op het hoogste niveau sinds 2016

 

SlimmeGrondstofAandelen

 

SlimmeGrondstofAandelen

Bron: BigCharts

 

SlimmeGrondstofAandelen

Bron: BigCharts

  

Benieuwd en nog geen abonnee?
Sluit hier uw abonnement af

 

Maakt u samen met ons de volgende
rit naar boven?

We staan weer in de startblokken. Wat de beurzen doen beïnvloedt niet direct onze handelswijze. Wat voor ons telt, is de kwaliteit van een onderneming en het verwachte koerspotentieel.

Van alle posities is er een uitgebreide analyse, waarin duidelijk aangegeven wordt waarom een aandeel ondergewaardeerd is en waarom wij denken dat de koers weer gaat stijgen.

Op onze website vindt u alle informatie die nodig is bij het beleggen in Slimme Grondstof Aandelen. U vindt er alle analyses, handige tips, nieuwsfeiten en de complete actuele aandelenportfolio.

 

Abonneer HIER


Geniet van het mooie rendement dat u haalt met Slimme Grondstof Aandelen.

 

Succes met beleggen,
150_peter_havik.jpg Peter Havik

Peter Havik