Koop wanneer het bloed door de straten loopt

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

 

Forse olieprijsdaling biedt kansen om dit
uitstekende bedrijf nu tegen bodemprijs aan te schaffen.

170 miljoen vaten olie ontdekt op Noorse continentale plaat

Insiders beschouwen de huidige oliecrisis als
een kans om van de gedaalde beurskoersen te profiteren

 

 
Het aandeel dat deze maand centraal staat, is een van de grootste onafhankelijke olie- en gasproducenten van Europa. Het bedrijf haalt nagenoeg al haar omzet uit Noorwegen, waar het zes grote projecten heeft die momenteel in productie zijn. Het bedrijf heeft een beursnotering aan de Oslo Børs met een actuele beurswaarde van NOK 48,85 miljard (EUR 4,28 miljard).

  

Strategie voor Waardecreatie

Het bedrijf heeft een uitgesproken strategie voor waardecreatie, namelijk “Uitvoeren, Verbeteren en Groeien”. Op het gebied van uitvoeren gaat het om het behalen van de eigen doelstellingen. In 2019 wist het op het gebied van operationele excellence een productie efficiency van 92% te behalen en dankzij goede ontwikkelingen verwacht het bedrijf een organische productiegroei van meer dan 70.000 vaten olie equivalent per dag te produceren in 2020. Op het gebied van exploratie was het in 2019 het meest succesvolle bedrijf op de gehele Noorse continentale plaat, met een ontdekte hoeveelheid van 170 miljoen vaten olie equivalent. Op alle ratio’s heeft het haar doelstellingen gerealiseerd in 2019.
Groeien bereikt het door het verder ontwikkelen van de bestaande projecten, door exploratiewerkzaamheden en door het doen van fusies en overnames. Voor nieuwe fusies en overnames gelden de voorwaarden dat deze financieel waarde moeten toevoegen, olieprojecten in portefeuille moeten hebben die ze zelf beheren en een groot opwaarts potentieel moeten hebben, bijvoorbeeld enkele veelbelovende exploratieprojecten die eromheen liggen.
  

Dalende Productiekosten

Door de uitstekende operationele ontwikkelingen en de groei in de pijplijn, heeft het bedrijf aanzienlijk lagere productiekosten dan branchegenoten. Door de groei zullen de kosten de komende jaren naar verwachting nog veel verder kunnen dalen (en de winstmarges en vrije kasstroom dus navenant toenemen).
  

Waarde Retourneren aan Aandeelhouders

De waarde die het bedrijf creëert, wil het ook retourneren aan haar aandeelhouders in de vorm van hoge en stijgende dividenduitkeringen. Onderstaande afbeelding toont de beoogde dividenduitkeringen die de komende jaren verwacht kunnen worden, (op basis van de gegevens begin februari 2020). De dividenduitkeringen worden ondersteund door sterke kasstromen uit de bestaande projectenportefeuille, winstgevende groei vanuit de projectenpijplijn en een sterke balans. 

600_sga6.jpg

 
De Oliemarkt

Vanwege een geanticipeerde vraaguitval als gevolg van de maatregelen die door overheden wereldwijd zijn genomen om het COVID-19 virus in te dammen, is de olieprijs in 2020 behoorlijk gekelderd.

In het weekend van zeven en acht maart 2020 onderhandelde de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, met Rusland over aanvullende olieproductiebeperkingen om de gedaalde olieprijs enige ruggensteun te bieden. Daar wilde Rusland echter niet aan meewerken, waarop Saoedi-Arabië als vergeldingsactie de olieproductie juist opvoerde.

Een flinke daling van de olieprijs was het gevolg, met daarmee in het kielzog na het coronavirus wederom een onverwachte externe schok voor financiële markten en voor de olieproducenten in het bijzonder.

Deze schok is in onze ogen slechts van tijdelijke aard. Ondanks de enorme consequenties, zal de vraaguitval als gevolg van het coronavirus slechts een tijdelijk effect zijn. Er is door overheden gekozen voor een tijdelijke stilstand van de economie om de COVID-19 crisis te bestrijden. Wanneer deze crisis onder controle is, zal de economie en daarmee de vraag naar olie een behoorlijk herstel vertonen, al dan niet onder aanvoering van fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen.

Ook de OPEC kan, samen met Rusland en andere olieproducerende landen, een dempende werking hebben door de olieproductie te beperken. Op 13 april 2020 kwamen zij overeen 9,7 miljoen vaten olie minder te produceren, waarna tevens al snel werd aangegeven dat verdere productiebeperkingen tot de mogelijkheden behoren.
 

Volg de Insiders

Bestuursleden of commissarissen van bedrijven, de zogenaamde insiders, beschikken doorgaans over meer informatie dan externe analisten en marktparticipanten. Hun koop- en verkoopgedrag is dan ook een waardevolle graadmeter over de stand van zaken op de aandelenmarkt of in een bepaalde sector.

Uit de historie blijkt het gedrag van insiders een belangrijke indicator te zijn voor de toekomstige beursontwikkelingen. Wanneer deze insiders aanzienlijk meer kopen dan verkopen, blijkt dit een zeer betrouwbaar koopsignaal te zijn. Onderstaande grafiek toont het historische gedrag van insiders in de oliesector en de koersontwikkeling van een oliegerelateerde ETF.
 

600_sga5.jpg

Nog nooit in de historie, zelfs niet tijdens de kredietcrisis, waren insiders in de oliesector zo optimistisch gestemd dat ze zoveel aandelen inkochten van hun eigen bedrijf. Ook de insiders beschouwen de huidige oliecrisis dus als een tijdelijk fenomeen en zien hun kans schoon om van de gedaalde beurskoersen te profiteren.

SLOTWOORD

De dubbele schok voor de olieprijs en de navenante koersreactie van beursgenoteerde oliebedrijven biedt een unieke kans om uitstekende ondernemingen tegen bodemprijzen op te pikken. De befaamde uitspraak van Warren Buffett, ’s werelds succesvolste (value) belegger aller tijden, luidt: “Ben hebberig wanneer anderen angstig zijn, en ben angstig wanneer anderen hebberig zijn."

De samenloop van twee crises, namelijk COVID-19 en de escalatie tussen Rusland en de OPEC, heeft geresulteerd in een crash van de olieprijs. Baron Rotschild, lid van de bekende bankiersfamilie, zei ooit in de tijd van Napoleon: “Je moet kopen wanneer het bloed door de straten loopt.”

Daarmee wordt de situatie op de oliemarkt goed gekenschetst. De indrukwekkende vindingrijkheid van de mens zal ongetwijfeld resulteren in een vaccin, een bestrijdingsmiddel of een andere manier om COVID-19 in te dammen, terwijl de economische realiteit Rusland, de OPEC, de V.S. en andere olieproducenten er min of meer toe zal dwingen de productie terug te schroeven om een nieuw prijsevenwicht te bereiken.

De forse olieprijsdaling biedt een kans om dit uitstekende bedrijf tegen bodemprijzen aan te schaffen. Wij hebben dan ook met vertrouwen een eerste positie genomen in onze grondstoffenportefeuille.

Ons advies is dus niet om met de kudde mee te lopen en olie-aandelen te verkopen. Wij zwemmen juist tegen stroom en pikken de meest aantrekkelijke olie-aandelen nu op. Zodra de olieprijzen weer enigzins genormaliseerd zijn en beleggers massaal gaan kopen, pakken wij onze winst.........
 
     

Onze nieuwe en extra aantrekkelijke Corona crisis aanbieding:

Bij een jaarabonnement op Slimme Grondstof Aandelen,
krijgt u er een jaarabonnement op Slimme Aandelen GRATIS bij! 

Voor het beleggen in edelmetalen hebt u een wat langere adem nodig en daarbij is het geen eenvoudige klus om zelf hiermee aan de slag te gaan.

Het voelt ook als contrair beleggen en daarbij is een duwtje in de rug juist nodig om buiten uw comfortzone te gaan beleggen.

U hoeft niet gelijk enorme bedragen te investeren. Maak eens een begin. Wie nu aanhaakt, zal samen met ons de extra winsten maken omdat u aan het begin van de groeicurve staat.

En wie zich nu abonneert op Slimme Grondstof Aandelen krijgt er GRATIS een extra abonnement bij op Slimme Aandelen.

Dat is nu extra aantrekkelijk omdat beide nieuwsbrieven samen één grote verzekering vormen!   

600_sga2.jpg

Slimme Aandelen beheert een waardeportefeuille. Ook wel value investing genoemd. Het gaat hier om degelijke ondernemingen met volop potentieel, maar waarvan de koers is gedaald door in onze ogen tijdelijke oorzaken.


Twee abonnementen voor één prijs

De normale kosten voor een jaarabonnement op beide nieuwsbrieven bedragen €399,-. Tijdens deze actie betaalt u maar één maal de abonnementskosten van €199,50.

Dat is maar liefst 50% korting!

Stap uit uw comfortzone. Wij helpen u graag. Wij wijzen u met deze twee portefeuilles de weg naar de meest kansrijke aandelen, waarmee u tevens een dubbele verzekering legt onder uw persoonlijke portefeuille. 

We heten u graag van harte welkom!


Abonneer hier

Met vriendelijke groet,

Grondstoffenteam BeleggersPlaats