Forse olieprijsdaling biedt nieuwe kansen

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

 

Gemiddeld rendement afgelopen 18 jaar bedraagt 35%

Forse olieprijsdaling biedt een kans die zich slechts zeer zelden voordoet

Nooit eerder in de historie waren insiders in de oliesector
zo optimistisch gestemd

  

 
Het aandeel dat deze maand centraal staat, is de grootste onafhankelijke olie- en gasproducent van Europa. Het bedrijf haalt nagenoeg al haar omzet uit Noorwegen, waar het drie grote projecten heeft die momenteel in productie zijn.

 
Verdubbeling van de Olieproductie

Het bedrijf verwacht de komende jaren haar productie meer dan te verdubbelen. Produceerde het in 2019 nog 93.000 vaten olie per dag, in 2020 stijgt dat naar verwachting al tot 145.000 tot 165.000 vaten olie per dag. Na 2021 verwacht het bedrijf de productie te kunnen laten toenemen tot meer dan 200.000 vaten olie per dag.
 

Uitstekend Track Record Waardecreatie

Deze olie- en gasproducent heeft een uitstekend track record van waardecreatie voor haar aandeelhouders. Van 2001 (beursgang) tot en met 2019 hebben aandeelhouders een gemiddeld rendement per jaar (inclusief dividend) behaald van 35%. Onderstaande grafiek toont aan hoe het dit sinds 2010 heeft gedaan, middels spin-offs, alsook het dividend dat in 2017 en 2018 is betaald en het aandelen-inkoopprogramma van 2019.
 

600_sga4.jpg

 

De Oliemarkt

Vanwege een geanticipeerde vraaguitval als gevolg van de maatregelen die door overheden wereldwijd zijn genomen om het COVID-19 virus in te dammen, is de olieprijs in 2020 behoorlijk gekelderd.

In het weekend van zeven en acht maart 2020 onderhandelde de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen, met Rusland over aanvullende olieproductiebeperkingen om de gedaalde olieprijs enige ruggensteun te bieden. Daar wilde Rusland echter niet aan meewerken, waarop Saoedi-Arabië als vergeldingsactie de olieproductie juist opvoerde.

Een flinke daling van de olieprijs was het gevolg, met daarmee in het kielzog na het coronavirus wederom een onverwachte externe schok voor de financiële markten en voor de olieproducenten in het bijzonder.

Deze schok is in onze ogen slechts van tijdelijke aard vanwege de volgende redenen.

  1. Ondanks de enorme consequenties, zal de vraaguitval als gevolg van het coronavirus slechts een tijdelijk effect zijn. Er is door overheden gekozen voor een tijdelijke stilstand van de economie om de COVIC-19 crisis te bestrijden. Wanneer deze crisis onder controle is, zal de economie en daarmee de vraag naar olie een behoorlijk herstel vertonen, al dan niet onder aanvoering van fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen.
  2. De Saoedi's hebben een olieprijs van USD 80 per vat nodig om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, waar de huidige olieprijs mijlenver van verwijderd is. Het land kan de gevolgen van een langdurig onder druk staande olieprijs simpelweg niet dragen. Voor Rusland is dit USD 50 per vat.
  3. Saoedi-Arabië heeft in 2019 het staatsoliebedrijf Aramco naar de beurs gebracht. Langdurig lage olieprijzen zijn zeker niet in het belang van de aandeelhouders en scheppen geen vertrouwen voor toekomstige aandelenemissies. Saoedi-Arabië heeft slechts een paar procent van haar eigendomsbelang naar de beurs gebracht en wil de komende jaren nog meer van haar belang te gelde maken. Als het land op deze wijze langdurig het vertrouwen van beleggers schaadt, zal het niet in staat zijn om deze belangen te verkopen tegen de gewenste opbrengst.
  4. Rusland gaat gebukt onder economische sancties, die onder andere zijn ingesteld na de inval van de Krim door de Putinregering. Rusland leek zich net enigszins te herstellen van de economische schade die deze sancties hebben aangericht. Het land lijkt geen langdurige prijzenoorlog te kunnen verdragen. Bovendien kan ook Rusland niet langdurig olie-inkomsten missen.

 

Volg de Insiders

Bestuursleden of commissarissen van bedrijven, de zogenaamde insiders, beschikken doorgaans over meer informatie dan externe analisten en marktparticipanten. Hun koop- en verkoopgedrag is dan ook een waardevolle graadmeter over de stand van zaken op de aandelenmarkt of in een bepaalde sector.

Uit de historie blijkt het gedrag van insiders een belangrijke indicator te zijn voor de toekomstige beursontwikkelingen. Wanneer deze insiders aanzienlijk meer kopen dan verkopen, blijkt dit een zeer betrouwbaar koopsignaal te zijn. Onderstaande grafiek toont het historische gedrag van insiders in de oliesector en de koersontwikkeling van een oliegerelateerde ETF.
 

600_sga5.jpg

Nog nooit in de historie, zelfs niet tijdens de kredietcrisis, waren insiders in de oliesector zo optimistisch gestemd dat ze zoveel aandelen inkochten van hun eigen bedrijf. Ook de insiders beschouwen de huidige oliecrisis dus als een tijdelijk fenomeen en zien hun kans schoon om van de gedaalde beurskoersen te profiteren.  

  

Slotwoord 

De dubbele schok voor de olieprijs en de navenante koersreactie van beursgenoteerde oliebedrijven biedt een unieke kans om nu uitstekende ondernemingen tegen bodemprijzen op te pikken. De befaamde uitspraak van Warren Buffett, ’s werelds succesvolste (value) belegger aller tijden, luidt: “Ben hebberig wanneer anderen angstig zijn, en ben angstig wanneer anderen hebberig zijn.”

De samenloop van twee crises, namelijk COVID-19 en de escalatie tussen Rusland en de OPEC, heeft geresulteerd in een crash van de olieprijs. Baron Rotschild, lid van de bekende bankiersfamilie, zei ooit in de tijd van Napoleon: “Je moet kopen wanneer het bloed door de straten loopt.”

Daarmee wordt de situatie op de oliemarkt goed gekenschetst. De indrukwekkende vindingrijkheid van de mens zal ongetwijfeld resulteren in een vaccin, een bestrijdingsmiddel of een andere manier om COVID-19 in te dammen, terwijl de economische realiteit Rusland en de OPEC er min of meer toe zal dwingen de strijdbijl te begraven, al dan niet door inmenging van de Verenigde Staten.

De forse olieprijsdaling biedt een kans die zich slechts zeer zelden voordoet, om te profiteren van een prijsherstel middels een investering in deze olie- en gasproducent. Wij hebben dan ook met vertrouwen een eerste positie genomen in dit bedrijf in onze grondstoffenportefeuille.   

    

Onze nieuwe en extra aantrekkelijke aanbieding:

Bij een jaarabonnement op Slimme Grondstof Aandelen,
krijgt u er een jaarabonnement op Slimme Aandelen GRATIS bij! 

Voor het beleggen in edelmetalen hebt u een wat langere adem nodig en daarbij is het geen eenvoudige klus om zelf hiermee aan de slag te gaan.

Het voelt ook als contrair beleggen en daarbij is een duwtje in de rug juist nodig om buiten uw comfortzone te gaan beleggen.

U hoeft niet gelijk enorme bedragen te investeren. Maak eens een begin. Wie nu aanhaakt, zal samen met ons de extra winsten maken omdat u aan het begin van de groeicurve staat.

En wie zich nu abonneert op Slimme Grondstof Aandelen krijgt er GRATIS een extra abonnement bij op Slimme Aandelen.

Dat is nu extra aantrekkelijk omdat beide nieuwsbrieven samen één grote verzekering vormen!   

600_sga2.jpg

Slimme Aandelen beheert een waardeportefeuille. Ook wel value investing genoemd. Het gaat hier om degelijke ondernemingen met volop potentieel, maar waarvan de koers is gedaald door in onze ogen tijdelijke oorzaken.


Twee abonnementen voor één prijs

De normale kosten voor een jaarabonnement op beide nieuwsbrieven bedragen €399,-. Tijdens deze actie betaalt u maar één maal de abonnementskosten van €199,50.

Dat is maar liefst 50% korting!

Stap uit uw comfortzone. Wij helpen u graag. Wij wijzen u met deze twee portefeuilles de weg naar de meest kansrijke aandelen, waarmee u tevens een dubbele verzekering legt onder uw persoonlijke portefeuille. 

We heten u graag van harte welkom!


Abonneer hier

Met vriendelijke groet,

Grondstoffenteam BeleggersPlaats