Tekort aan koper aanstaande

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

 

Wereldwijde vraag naar koper zal flink stijgen

De komende jaren wordt er een aanzienlijk tekort op de kopermarkt verwacht

Beleg nu EXTRA GOEDKOOP in dit nieuwe
goud-koperproject

  

 
Het aandeel dat deze maand centraal staat, is van een mijnbouwbedrijf dat zich volledig richt op de ontwikkeling van een goud-koperproject tot een producerende mijn. Dit project is in 100% eigendom en is een veelbelovende mijn gelegen in Argentinië. Het bedrijf werd op 3 februari 1983 opgericht en het hoofdkantoor staat in Vancouver, Canada. Het is een junior mijnbouwbedrijf met een actuele beurswaarde van CAD 167,9 miljoen.

 

Exploratiegeschiedenis

Het goud-koperproject is een zogenaamde grassroots ontdekking, met andere woorden: ze hebben het project zelf ontdekt tijdens een initiële boorcampagne in 2004. Het eerste boorgat stuitte op een ader van 280 meter lang met 0,61% koper en 0,51 gram goud per ton. Dit was een eerste indicatie dat er een zeer omvangrijk koper-gouddeposito was ontdekt.

Er werden tien boorcampagnes uitgevoerd, van 2003 tot 2019. Tot op heden is er in totaal een gebied van 71.720 meter onderzocht met 171 boorgaten. Volgens deze eerste raming bestaat het deposito uit 6,5 miljard pond koper, 6,5 miljoen troy ounces goud en 29 miljoen troy ounces zilver.

Op basis van de toenmalige grondstofprijzen (USD 3 per pond koper, USD 1.300 per troy ounce goud) is de netto contante waarde van het gehele project USD 2 miljard. Dit vertaalt zich in een interne rentabiliteit van 18,7% per jaar.

Op basis van deze voorwaarden en de eerste raming van het deposito, wordt geschat dat de mijn een levensduur heeft van 20 jaar en dat er in deze periode gemiddeld per jaar 125.000 ton koper, 230.000 troy ounces goud en 790.000 troy ounces zilver kan worden geproduceerd.

Direct na deze bevindingen is het definitieve haalbaarheidsonderzoek gestart, de resultaten daarvan worden in het derde kwartaal van 2020 verwacht.

Zowel technisch als economisch lijkt het project dus levensvatbaar te zijn. Het verwachte rendement van 18,7% per jaar is bovendien aanzienlijk gestegen sinds het vierde kwartaal van 2018. Op moment van schrijven staat de goudprijs namelijk ruim boven de USD 1.600 per troy ounce. 

 

Aanstaand tekort aan koper

De wereldwijde vraag naar koper zal de komende jaren aanzienlijk blijven doorstijgen. In onderstaande grafiek is dit weergegeven met de oranje lijn. De gelaagde blauwe/grijze/groene lijn geeft de productiecapaciteit weer van alle koperproducenten ter wereld. Blauw geeft het basisscenario weer, dit is de productiecapaciteit die economisch rendabel kan worden gewonnen tegen actuele koperprijzen. Het grijze gebied toont de productiecapaciteit van kopermijn-bouwprojecten die mogelijk zullen worden opgestart indien een hogere koperprijs zich aanbiedt. Het groene gebied betreft grondstoffendeposito’s die bij huidige koperprijzen niet rendabel zijn. Met andere woorden, in de komende jaren zal een aanzienlijk tekort ontstaan op de kopermarkt, waardoor de koperprijs fors zal moeten stijgen om de projecten uit het grijze en groene gebied op te starten. Het kan jaren duren voordat dergelijke projecten zijn opgestart, wat dus betekent dat een sterke koperprijs relatief lang stand kan houden. Dat is zeer goed nieuws voor ons goud-koperproject, aangezien deze mijn naar verwachting in 2025 of 2026 in productie zal worden genomen. Dit bedrijf kan dan profiteren van het aanbodtekort door tegen hogere koperprijzen haar geproduceerde koper te verkopen.
 

600_sga3.jpg

 
Slotwoord 

In 2018 was het belang van de eigenaar nog 21%, maar dit is aanzienlijk gestegen tot het huidige niveau van 36%. Bij een grondstoffenbeleggingscongres in januari 2020 lichtte de president en CEO toe dat dit belang verder zal toenemen, zolang het bedrijf op de beurs wordt ondergewaardeerd.

Een kenmerk is dat de eigenaar zeer contrair is. Het is een unieke eigenschap dat hij juist in slechte tijden in bepaalde grondstoffen investeert, zoals recent met nieuwe oliebedrijven of met dit koper- en goudbedrijf. Het aanwezige kapitaal geeft de eigenaar een enorme draagkracht voor het absorberen van (tijdelijke) verliezen en het verschaffen van relatief goedkope financiering. Daardoor kan de eigenaar op het dieptepunt van de cyclus een grondstoffenbedrijf binnen relatief korte tijd opbouwen en het aan de top van de volgende grondstoffencyclus tegen een aanzienlijke prijs verkopen.   

    

Onze nieuwe en extra aantrekkelijke aanbieding:

Bij een jaarabonnement op Slimme Grondstof Aandelen,
krijgt u er een jaarabonnement op Slimme Aandelen GRATIS bij! 

Voor het beleggen in edelmetalen hebt u een wat langere adem nodig en daarbij is het geen eenvoudige klus om zelf hiermee aan de slag te gaan.

Het voelt ook als contrair beleggen en daarbij is een duwtje in de rug juist nodig om buiten uw comfortzone te gaan beleggen.

U hoeft niet gelijk enorme bedragen te investeren. Maak eens een begin. Wie nu aanhaakt, zal samen met ons de extra winsten maken omdat u aan het begin van de groeicurve staat.

En wie zich nu abonneert op Slimme Grondstof Aandelen krijgt er GRATIS een extra abonnement bij op Slimme Aandelen.

Dat is nu extra aantrekkelijk omdat beide nieuwsbrieven samen één grote verzekering vormen!   

600_sga2.jpg

Slimme Aandelen beheert een waardeportefeuille. Ook wel value investing genoemd. Het gaat hier om degelijke ondernemingen met volop potentieel, maar waarvan de koers is gedaald door in onze ogen tijdelijke oorzaken.


Twee abonnementen voor één prijs

De normale kosten voor een jaarabonnement op beide nieuwsbrieven bedragen €399,-. Tijdens deze actie betaalt u maar één maal de abonnementskosten van €199,50.

Dat is maar liefst 50% korting!
 

Let op: deze actie loopt woensdag 4 maart 23.59 uur af.


Stap uit uw comfortzone. Wij helpen u graag. Wij wijzen u met deze twee portefeuilles de weg naar de meest kansrijke aandelen, waarmee u tevens een dubbele verzekering legt onder uw persoonlijke portefeuille.
 

We heten u graag van harte welkom!


Abonneer hier

Met vriendelijke groet,

Grondstoffenteam BeleggersPlaats