Dit aandeel biedt beleggers een mooie kans

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

 

Dit aandeel biedt beleggers een mooie kans
 
om te profiteren van de enorme groei van de schalieolie- en gassector

Het bedrijf is voornemens om het dividend in 2018
te laten groeien met 31%.

  

 
Het aandeel dat deze maand centraal staat, is van een Amerikaans bedrijf dat zich richt op de exploratie naar en productie van olie en gas. Het bedrijf is de grootste onafhankelijke producent in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in de Verenigde Staten, Trinidad & Tobago, het Verenigd Koninkrijk en China. Met een jaarlijkse olieproductie van 222 miljoen vaten olie-equivalent per dag (per 2017) en een oliereserve van 2,527 miljard vaten olie-equivalent, is het een grote speler op de olie- en gasmarkt. Het bedrijf heeft een actuele marktwaarde (30-08-2018) van USD 68,87 miljard.

De strategie is om de beste rendementen op het geïnvesteerde kapitaal te behalen door enerzijds de operationele kosten en kosten van kapitaal te beheersen en anderzijds door de winning van olie en gas te optimaliseren. Het bedrijf streeft na de laagst mogelijke kostenstructuur te handhaven, uiteraard met inachtneming van goede bedrijfsvoering en de veiligheidsvoorschriften.

Het bedrijf maakt gebruik van de modernste technieken om zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen wat de belangrijkste locaties zijn voor (proef)boringen. Dit stelt het bedrijf in staat om olie- en gasreserves te vinden en ontwikkelen tegen lage kosten. Deze strategie garandeert dat de olie- en gasproductie zo kostenefficiënt mogelijk geschiedt en dat de winst en kasstroom wordt gemaximaliseerd, waardoor het bedrijf op de lange termijn waarde creëert voor haar aandeelhouders terwijl tevens op een stevige balans wordt gehamerd. Het bedrijf heeft het meest indrukwekkende rendement in de gehele schalieolie- en gassector. 

Door strenge selectiecriteria is het bedrijf in staat geweest in haar twee decennia durende bestaan bijna altijd winstgevend te zijn. De enige uitzondering hierop was het jaar 2016, een waar rampjaar voor de oliesector. Ondanks het feit dat het bedrijf, en de sector als geheel, in 2016 verlies draaide, hoefde het bedrijf niet haar dividend te schrappen. Dit had het bedrijf voornamelijk te danken aan haar zeer conservatieve financiering. 
 

Ook in 2018 wordt weer een sterk jaar verwacht

De focus op premium boorgaten heeft het bedrijf weer op de juiste koers gezet, waardoor de ROCE (Return On Capital Employed) dit jaar meer dan 10% zal bedragen. Het bedrijf verwacht in 2018 een rendement van meer dan 100% te kunnen behalen op haar premium boorlocaties. Tevens verwacht het bedrijf een groei van de olie met 17% à 19% te kunnen realiseren, wat zal resulteren in een vrije kasstroom van USD 1,5 miljard bij een olieprijs van USD 60. Deze cashflow kan nog veel hoger worden als de olieprijs langere tijd boven de USD 60 blijft. Het heeft verder een indicatie gegeven over een verdere kostenreductie. De kosten van boorputten zullen naar verwachting met 5% dalen en de operationele kosten met 6%. Al deze factoren moeten de ROCE weer in lijn brengen met het historische gemiddelde van 13%.

Een constant en op de lange termijn gestaag groeiend dividend is een teken dat bedrijven haar aandeelhouders willen belonen. Dit olie- en gasbedrijf heeft dit sinds 1999 stelselmatig voor haar aandeelhouders gerealiseerd. Het bedrijf heeft nog nooit een dividendverlaging doorgevoerd of het dividend hoeven te schrappen, een zeer lovenswaardige prestatie. Vanaf 1999 is de dividenduitkering gemiddeld met 19% per jaar gegroeid. Het bedrijf is voornemens om de stagnatie van de dividendgroei van de afgelopen jaren in te halen door het dividend in 2018 te laten groeien met 31%.

Dit aandeel biedt beleggers een mooie kans om te profiteren van de enorme groei van de schalieolie- en gassector. De strategie en de daarmee behaalde rendementen, alsmede de rendementen die het bedrijf in de nabije toekomst verwacht te behalen, zijn de beste in deze industrie. Het ervaren management, de gedisciplineerde aanpak, de aversie voor schulden en de specifieke focus op het creëren van lange termijn aandeelhouderswaarde zonder excessieve risico’s te nemen, maken ons zeer enthousiast. We nemen dan ook graag onze eerste positie in voor onze grondstoffenportefeuille.

    

600_3_maanden_gratis.jpg 
 

Sluit nu extra voordelig een abonnement af

Wie vandaag zijn abonnement activeert, krijgt er gelijk 90 dagen GRATIS abonnement bij. Een extra periode van drie maanden, zonder dat u daarvoor maar iets betaalt. U bent dan meteen op de hoogte van al mijn zeer kansrijke Slimme Grondstof Aandelen.

Klik op de onderstaande rode button en kies uw abonnement. 
 

600_button_abonneer_hier.gif 

 

Wij wensen u welvarende en voorspoedige beurzen toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

Grondstoffenteam BeleggersPlaats