De vraag naar zilver zal flink stijgen

Nieuwsbrief Slimme Grondstofaandelen

 
Canadees mijnbouwbedrijf biedt een sterke hefboom ten opzichte van de zilverprijs

De vraag naar zilver zal naar verwachting flink stijgen
  

 
Het aandeel dat deze maand centraal staat, is een Canadees mijnbouwbedrijf en is de op één-na-grootste zilverproducent ter wereld. Het bedrijf heeft een uitgebreide portefeuille met zilverprojecten, met grote en groeiende zilverdeposito’s. In totaal heeft het bedrijf zes operationele mijnen in Mexico, Peru, Argentinië en Bolivia. Het hoofdkantoor bevindt zich in Vancouver, Canada en heeft een beurswaarde van CAD 3,6 miljard, waarmee het een senior miner genoemd mag worden.

Eén van de meest succesvolle ondernemers in de grondstoffensector staat aan de voet van dit bedrijf. Hij is geoloog en grondstoffenondernemer met meer dan 40 jaar ervaring in de internationale grondstoffen- en groene energiesectoren. Hij investeert al sinds 1985 met veel succes in verscheidene (beursgenoteerde) grondstoffenbedrijven en voorzag toen al dat de fundamenten van de zilvermarkt een stijging van de zilverprijs op de langere termijn tot gevolg zouden hebben. Hij was van mening dat er voor beleggers te weinig goed gestructureerde vehikels waren om rechtstreeks in zilver te investeren. De intentie van het bedrijf was dus om beleggers een manier te bieden om werkelijke blootstelling aan het edelmetaal te krijgen. Daar is hij uitermate succesvol in geweest. Door op een gestructureerde wijze acquisities te doen, is het bedrijf in een periode van ruim twee decennia gestaag uitgegroeid tot de één-na-grootste zilverproducent ter wereld. Aangezien grondstoffendeposito’s altijd diverse soorten grondstoffen bevatten, heeft het niet alleen zilver in haar portefeuille. Het heeft ook een grote blootstelling aan goud, zink, lood en koper.

Het bedrijf heeft zes producerende mijnen in vier landen, te weten Mexico, Peru, Bolivia en Argentinië. In Argentinië heeft het haar meest veelbelovende projecten. In 2017 heeft het daar twee strategische acquisities gedaan. De voorgenoemde acquisities kunnen profiteren van de nabije ligging rondom een reeds actieve mijn, en kunnen dus gebruik maken van de al aanwezige materiaalverwerkingsfabriek. Volgens onderzoek bevat het deposito 11 miljoen troy ounces zilver en 6.200 troy ounces goud, terwijl het andere deposito 2,2 miljoen troy ounces zilver en 43.300 troy ounces goud heeft. De acquisities van beide projecten maken het mogelijk om de levensduur van haar project aanzienlijk te verlengen. 

Sinds 2010 heeft het bedrijf in totaal al USD 408 miljoen cash teruggegeven aan haar aandeelhouders in de vorm van dividenduitkeringen en het inkopen van eigen aandelen. Het hanteert een strategie van het investeren in projecten die een hoog rendement opleveren, het voorkomen van een verwatering door het uitgeven van aandelen, het schuldenniveau structureel laag houden en het hanteren van een flexibel dividend. De operationele marges zijn toegenomen, de zilverproductie is toegenomen, terwijl de kosten per geproduceerde troy ounce zijn afgenomen. Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren verder voortzetten.

Het bedrijf hanteert een duidelijke strategie. Het acquireert nieuwe of verbetert bestaande zilverprojecten op het juiste moment in de zilvercyclus en toont al bijna 25 jaar aan hier zeer bedreven in te zijn. Het bouwt momenteel voort op haar bewezen operationele capaciteiten door het introduceren van continue verbeteringen in efficiëntie die de productiekosten van haar mijnen structureel drukken.

Dit Canadese mijnbouwbedrijf biedt een sterke hefboom ten opzichte van de zilverprijs. De vraag naar zilver zal naar verwachting flink stijgen, omdat het in steeds meer industriële toepassingen wordt gebruikt. Bovendien heeft zilver een belangrijke functie als financieel middel. Het staat aan de vooravond van een forse productiestijging, terwijl de kosten verder zullen dalen en de winstmarges dus verder zullen stijgen. Bovendien heeft het een uitstekende liquiditeitspositie van USD 525 miljoen en een lage schuldpositie van slechts USD 10 miljoen. Het bedrijf is aantrekkelijk gewaardeerd met een EV/EBITDA multiple van 7,6x.

De sterke vooruitzichten met lage productiekosten en een stijgende zilverproductie, alsmede een stijgende vrije kasstroom door de hoge en toenemende winstmarges maken het een ijzersterk bedrijf. We breiden onze positie daarom uit bij een koers beneden de CAD 21.

    

600_3_maanden_gratis.jpg 
 

Sluit nu extra voordelig een abonnement af

Wie vandaag zijn abonnement activeert, krijgt er gelijk 90 dagen GRATIS abonnement bij. Een extra periode van drie maanden, zonder dat u daarvoor maar iets betaalt. U bent dan meteen op de hoogte van al mijn zeer kansrijke Slimme Grondstof Aandelen.

Klik op de onderstaande rode button en kies uw abonnement. 
 

600_button_abonneer_hier.gif 

 

Wij wensen u welvarende en voorspoedige beurzen toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

Grondstoffenteam BeleggersPlaats